ALTRES PROJECTES I ACCIONS DEL CONSORCI

CONFERÈNCIES I XERRADES

DIFUSIÓ

 • Butlletins INFOCOLLS
 • Difusió 2.0
 • Documental 'El Garraf Submergit'
 • Fires

IMPLICACIONS EN GRUPS DE TREBALL I PARTICIPATIUS

JORNADES

 • I Jornada de Governança del Litoral
 • Jornades de neteja 
 • Projecte Coastwatch

PROJECTES I ESTUDIS

 • Anàlisi territorial
 • Parc temàtic de l'energia
 • Pla de camins
 • Pla d'usos i productes turístics
 • Cartografia marina. Xarxa Natura 2000

TREBALLS DE GESTIÓ

 • Gestió web INN-COASTS
 • Millora forestal
 • Suport ADF GARRAF
 • Coordinació prevenció d'incendis
 • Creació de sinèrgies 
 • Nova seu del Consorci

 

CONFERÈNCIES I XERRADES

Us deixem els enllaços d'algunes conferències i xerrades:

CONFERÈNCIA ESTUDIANTS UAB                                XERRADA I VISITA GUIADA ESTUDIANTS UAB

XERRADA 'QUE FEM AMB EL LITORAL DEL GARRAF     CONFERÈNCIA A XÀBIA (PAIS VALENCIÀ)

CONFERÈNCIA RESTAURACIÓ RIERA DE RIBES           ESPAIS NATURALS COSTES GARRAF

 

DIFUSIÓ

Es realitzen diverses actuacions destinades a la divulgació de l'existència del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, de les funcions que desenvolupa i de noticies i agenda d'activitats relacionades amb el medi ambient. 

BUTLLETINS INFORMATIUS

Periòdicament es distribueix l'INFOCOLLS, amb les noticies i activitats rellevants.

DIFUSIÓ 2.0

Actualització continua de la Web, FacebookTwitter i directori.

Difusió de les activitats i accions dels ajuntaments membres i d'altres entitats que siguin de relevància ambiental.

Posada en marxa el INFO-COLLS Butlletí informatiu amb noticies i agenda.

DOCUMENTAL: EL GARRAF SUBMERGIT

Documental sobre el fons marí del Garraf “ El Garraf submergit”, elaborat per l’associació Pro Mar i el Consorci, i que recull una amena descripció dels valors ambientals i paisatgístics del litoral i dels fons marí del Garraf.

El Consorci posa aquest documental a disposició de escoles, entitats i persones interessades.

Enllaç informació    Documental

FIRES

Participació en fires per fer difusió dels valors naturals del litoral del Garraf. Alguns enllaços:

FIRA BLAU VERD   FIRA AMBIENTA'T  FIRA EXPOMAR  FIRA DE NOVEMBRE   POSIDONIA FESTIVAL

 

IMPLICACIONS EN GRUPS DE TREBALL I PROCESSOS PARTICIPATIUS

Treball actiu en diferents grups de treball i processos de participació, com:

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A UNA LLEI DEL LITORAL

GRUP DE TREBALL PER A L'ADHESIÓ A LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

GRUP DE TREBALL DE MEDI AMBIENT DE LA MESA NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 

JORNADES

I JORNADA DE GOVERNAÇA DEL LITORAL DEL GARRAF

El Consorci dels Colls i Miralpeix i la Mesa Nàutica del Garraf, van organitzar divendres 5 de juny, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient una interessant jornada sobre la Governança del litoral amb la participació de destacats experts i representants d’entitats, universitats i l’administració, que van permetre evidenciar el gran potencial que té el litoral del Garraf, tant pel que fa al seu patrimoni ambiental, paisatgístic i històric, com a l’expertesa dels seus investigadors i grups de recerca vinculats a les universitats, així com a la possibilitat de generar riquesa i ocupació  amb activitats vinculades al territori.

Més informació: Nota de premsa          Document: Agenda jornada

JORNADES DE NETEJA I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL

El Consorci organitza i impulsa regularment diferents jornades de divulgació i educació ambiental, com:

JUANITA'S FEM DISSABTE   EUROPEAN CLEAN UP DAY   NETEJA ELS COLLS PER TERRA I MAR    NETEJA LA COSTA

PROJECTE COASTWATCH

Coastwatch és un programa europeu de vigilància del litoral en el que participen quasi tots els països europeus que estan rodejats per mar. Les dades les prenen grups de voluntaris de les diferents regions. ACOIO, el CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR i el CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX- COSTA DEL GARRAF, impulsen i organitzen anualment la jornada de Coastwatch Garraf.

JORNADA MAR I BICI AL LITORAL DEL GARRAF  

S'organitza una JORNADA amb conferències i sortida amb bicicleta pel camí pedalable (Vilanova i la Geltrú - Sitges)

SEMINARI INTERNACIONAL   WORKSHOP INTERNACIONAL - GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES

SETMANA DEL MAR  Trobada d'embarcacions Tradicionals

CAMINADES  I Caminada Popular pels Colls 

PROJECTE 'Cuidant la nostre mar'  PASSEJADES AMBIENTALS PER LA PLATJA

 

PROJECTES I ESTUDIS

 

ANÀLISI TERRITORIAL COLLS I MIRALPEIX

Anàlisi de l’espai natural del litoral del Garraf. Tot i que la subvenció de l’informe només era per espais de Xarxa Natura 2000, s’ha fet un Analisi Territorial des de la Riera de Ribes a la Desembocadura del Foix.

Enllaç informació    Document

PARC TEMÀTIC DE L'ENERGIA (ENERGARRAF)

Fent ús de una subvenció de 2.000 € que ens han concedit la Diputació de Barcelona, s’ha demanat un avantprojecte per construir el Parc Temàtic de l’Energia al recinte de la tèrmica de Cubelles.

L’objectiu del parc és fomar i difondre temes sobre les energies renovables i l’estalvi energètic, d’una forma pràctica.

Clica aquí per veure la presentació de l'avantprojecte. 

PLA DE CAMINS

S'ha realitzat un estudi sobre l'accessibilitat a l'espai natural dels Colls-Miralpeix, així com un inventari dels camins existents i la determinació de la seva titularitat dominical.

PLA D'USOS I PRODUCTES TURÍSTICS

S'ha elaborat una Proposta de Pla d'usos i productes turístics  a l'espai natural dels Colls i Miralpeix, com a resultat d'un conveni de col·laboració subscrit amb l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).

CARTOGRAFIA MARINA. XARXA NATURA 2000

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ENTREGA DE LA CARTOGRAFIA MARINA. PROJECTE LIFE

La Diputació de Barcelona i el Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, presenten la segona part de la cartografia marina de l'espai XarXa Natura 2000 Costes del Garraf, que permet 

Aquesta cartografia, completa la que ja es va fer el 2011, per la mateixa Diputació, i la que van elaborar Acció Natura i la Generalitat, i permet disposar ja, de pràcticament tota la informació sobre el fons marí d’aquest espai protegit de les costes del Garraf. Aquesta informació serà cabdal per a poder treure conclusions tècniques i a l’hora adoptar les mesures necessàries per a la seva conservació i protecció.

La documentació la té el Consorci a disposició de tots els interessats.

El Consorci ha col.laborat amb Diputació en la petició de la subvenció projecte LIFE 2012 i forma part de les entitats que li donen suport.

NOTA DE PREMSA                 MEMÒRIA PRIMERA ENTREGA   MEMÒRIA SEGONA ENTREGA

PROJECTE EN RESPOSTA A LA PETICIÓ DEL PÒSIT

Estudi de la davallada de les poblacions d’espècies de closca d’interès comercial.

OBJECTIU: Determinació de les causes basant-nos en dues hipòtesis, sent aquestes: els efectes de la depuradora o el canvi climàtic.

METODOLOGIA:

- Determinació del número d’embarcacions.

- Determinació de l’esforç pesquer.

- Determinació de la interacció entre flotes, etc.

- Creació d’una base de dades que servirà per realitzar posteriors anàlisis.

COL•LABORADORS: Institut de Ciències del Mar, CSIC, Confraria de Pescadors de Vilanova, UPC i la Mancomunitat Penedès Garraf.

PROJECTE OBSEA

Durant el mes d’octubre s’han realitzat tasques de manteniment a la boia submarina connectada a l’observatori submarí OBSEA. Una de les tasques dutes a terme ha estat la substitució de l’anterior càmera per una amb perspectiva d’ull de peix que ens permet veure imatges de la costa de Vilanova, en directe, des d’un punt a 4km de distància mar endins.

La boia, instal.lada el 2011, compta amb una estació meteorològica que permet obtenir dades a temps real de, temperatura, pressió atmosfèrica, direcció i velocitat del vent.

L'Observatori Submarí Expansible (OBSEA, www.obsea.es), primer observatori submarí cablejat de l'Estat Espanyol i dels pocs a Europa, va ser instal•lat l’any 2009 pel grup de recerca SARTI de la Universitat Politècnica de Catalunya, a una distància de 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú (lat. 41 ° 10'54 87 'N; Long. 1 ° 45'8 43' E) i una profunditat de 20 m, està connectat mitjançant cable mixt de fibra òptica i energia a l’estació de terra, ubicada al Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú.

EL Consorci col•labora en aquests projecte en aspectes administratius i de difusió. Ha posat en marxa en la seva seu una pantalla oberta al públic connectada a les càmeres de l'Observatori Submarí Extensible, on es veuran imatges del de la superfície i el fons del mar, en directe. També es passaran vídeos d'informació ambiental.

PROJECTE GOLETA ÄRAN

El Consorci dels Colls-Miralpeix ha estat l'encarregat de portar a Vilanova aquesta goleta de l'any 1903, testimoni viu del llegat històric del patrimoni marítim, amb valors associats a la cultura marítima i a la protecció del medi natural. A bord s'hi poden realitzar activitats pedagògiques per donar a conèixer l'entorn marí i paisatgístic del litoral, i educar sobre un ús racional dels recursos marins i l'impacte de l'activitat humana sobre el medi.

Un dels objectius és promoure l'educació i la sensibilització ambiental, i ser capaços de transmetre-la a la resta de la població.

El Consorci ha participat en la signatura del compromís per l’Agenda 21 escolar de Vilanova i la Geltrú i està coordinant amb aquesta, Edulis i UPC per fer unes sessions educatives del fons marí a les escoles, incloent la projecció del documental El Garraf Submergit.

ESTUDIS DE TOPONÍMIA

Treballs realitzats sobre la toponímia dels Colls i Miralpeix i de Solicrup, sobre la base dels mapes subministrats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

CANVI CLIMÀTIC

S'elaborarà un estudi destinat a la identificació dels impactes del Canvi climàtic a la costa del Garraf, pel que fa a l'erosió, la temperatura i la salinització de l'aigua, per tal d'avançar-nos a les seves conseqüències i prendre mesures preventives. 

D'ALTRES ACTUACIONS

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i el Pòsit de Pescadors, amb la col·laboració del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf i l'Agència Local de l'Energia de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, han organitzat el primer Taller de Millora de l'Eficiència Energètica en pesquers, adreçat als armadors de vaixells de pesca.

 

TREBALLS DE GESTIÓ

GESTIÓ WEB INN-COASTS

La web INN-COAST es un projecte de l'Universitat Autonòmica de Barcelona amb el suport del Consorci. Un cop l'UAB ha acabat el projecte, passa la gestió d'aquesta al Consorci.

MILLORA FORESTAL

Es sol.licita a la Diputació de Barcelona, una subvenció per a fer un projecte i execució de millora de forestal en el litoral del municipi de Sitges.  Enllaç informatiu.

SUPORT ADF GARRAF

L'ADF Garraf té com a objectius la protecció i prevenció d’incendis en els municipis de vilanova i la Geltrú i Canyelles. La ADF s’integra per propietaris forestals, voluntaris i administracions locals. En especial durant els mesos d’estiu a través del voluntariat s’accentuen les tasques de vigilància dels espais forestals també del litoral.

 La participació del Consorci afavoreix la integració de les accions de protecció ambiental en el territori costaner.

COORDINACIÓ PREVENCIÓ D'INCENDIS

S’han realitzat diverses reunions amb els ajuntaments, agents rurals, mossos d’esquadra i guardia civil, per tal de coordinar un pla de prevenció d’incendis.

S’ha col.laborat en el Pla de prevenció d’incendis 2013-2015 que està realitzant la Generalitat.

CREACIÓ DE SINÈRGIES

La tasca principal del Consorci, és ser un nexe d’unió entre la població i les institucions, per gestionar d'una manera sostenible els àmbits costaner, marí i terrestre de la comarca del Garraf.

L’objectiu es la cooperació, el treball en xarxa i la creació de sinèrgies per tal de reaprofitar millor els recursos.

S’està promovent la participació activa amb les entitats i els interessats.

S’han establert reunions mensuals amb els tècnics dels ens públics.

NOVA SEU DEL CONSORCI

El local és compartit amb l'Agència Local de l'Energia del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i compte amb una sala d'exposicions, una de reunions i un altre de projeccions, on es vol impulsar la participació de les entitats i persones interesades.

Es faran exposicions continues de sensibilització ambiental.