PARC D'ESCULLS ARTIFICIALS ' SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRADERIA DE POSIDONIA

En l’any 2009 el Consorci va promoure l’enfosament de 24 esculls artificials, per fomentar la biodiversitat de la zona.

- El parc d’esculls representa un instrument cabdal per a avançar cap a la protecció d’aquest important espai del litoral, que forma part de la xarxa Natura 2000, es espai d’importància comunitària i zona especial de protecció de les aus , ZEPA.

- Aquest parc d’esculls, permetrà també desenvolupar experiències de protecció i foment de la biodiversitat i potenciar altres projectes relacionats amb gestió sostenible de la pesca artesanal i el consum responsable al comerç i restauració.

- Durant els darrers anys s’ha dut a terme un recollida contínua de dades.

- Mitjançant el Conveni amb l’Associació ProMar, es fa un seguiment de la pradería de la Posidonia, i les dades es remeten a la Generalitat de Catalunya.

DOSSIER DE PREMSA

INFORMES DE SEGUIMENT 

ACCIÓ NATURA

VIDEOS

VIDEO TV3

 

Altres referències:

http://www.descobrir.cat/ca/notices/2010/06/esculls_artificials_a_la_costa_del_garraf_101.php