05/4/2017

Té lloc l'Auditoria de verificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc del Garraf, Olèrdola i el Foix

Durant els dies 3 i 4 d'abril, hem rebut la visita d'una auditora del Comitè de verificació de la Federació Europarc, en la que ha conegut el patrimoni natural, cultural i històric del territori.

Durant els dies 3 i 4 d’abril, hem rebut la visita d’una auditora del Comitè de verificació de la Federació Europarc, per tal de conèixer el patrimoni i valors naturals, culturals i històrics del territori, així com alguns productors locals. També es va celebrar al Castell del Foix, una reunió amb el grup de treball en la qual es va poder on es va posar de manifest el nivell d'implicació i de participació dels seus diferents membres, així com una valoració global del que representa la Carta Europea de Turisme Sostenible per a cada entitat del territori.


Des del Consorci destaquem que el procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible ha servit per crear sinèrgies per a poder definir una estratègia conjunta en turisme que compleixi unes pautes de sostenibilitat.


 Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix


Els Parcs del Garraf, Olerdola i Foix, han impulsat l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una certificació atorgada per la Federació Europarc que acredita que un territori disposa


Aquesta adhesió s’ha fet mitjançant un procés participatiu per tal d’elaborar una dignosi en consens amb els agents del territori. 


Un dels espais de treball ha estat el 'Fòrum Permanent', per posar en comú i aprovar la feina feta pel Grup de Treball, que s’ha encarregat de definir els principis fonamentals de la diagnosi i que ha estat integrat per representants dels sectors, entitats, empreses, administracions, etc...vinculades, directa o indirectament amb el turisme del nostre entorn. 


Aquest procés s’ha desenvolupat durant l’any 2016 i al desembre va ser enviada a Europarc la diagnosi final. La Carta s'estructura en 10 principis fonamentals:


 


 • Treballar en col·laboració. Implicar a totes les parts relacionades amb el turisme del parc natural al desenvolupament i gestió de l'espai natural.
 • Definir una estratègia i pla d'acció a mig termini (5 anys) a favor d'un desenvolupament turístic sostenible.
 • Protecció i valorització del patrimoni natural i cultural.
 • Oferir una experiència d'alta qualitat als visitants.
 • Proporcionar informació adequada als visitants.
 • Promocionar productes turístics genuïns.
 • Ampliar els coneixements sobre els temes de l'espai natural protegit i la sostenibilitat.
 • Garantir la millora de l'activitat turística sense que es redueixi la qualitat de vida de la població local.
 • Augmentar els beneficis del turisme per l'economia local.
 • Controlar el flux de visitants per reduir els impactes negatius

Els objectius fonamentals són:


 • Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin disfutar d'aquests espais.
 • Millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.