OTHER PROJECTS

P R O J E C T E       S I L M A R 

El projecte SILMAR, incorpora unes Accions de vigilància permanent i seguiment de l’estat del patrimoni litoral mediterrani espanyol que funciona amb xarxa, i gràcies a la participació voluntària de la societat civil, les empreses i les organitzacions socials vinculades a l’ús, gestió i conservació del medi marí.

Informació a:

FUNDACIÓ MAR 

ESTACIÓ SILMAR DEL GARRAF

 

P R O J E C T E      R O R Q U A L

El rorqual comú (Balaenoptera physalus) és una balena que pot arribar als 24 metres de longitud. És una de les espècies de cetacis més gran i més abundant en aquesta zona de la Mediterrània però al seu torn és la menys coneguda, tot i passar cada primavera molt prop de la costa catalana.

EDMAKTUB

PROJECTE 

 

P R O J E C T E      C O A S T W A T C H

Coastwatch és un programa europeu de vigilància del litoral en el que participen quasi tots els països europeus que estan rodejats per mar. Les dades les prenen grups de voluntaris de les diferents regions. La coordinació a Catalunya es realitza des d’ACOIO.
El projecte Coastwatch divideix la costa en blocs, i cada bloc de costa es divideix en unitats de 500 m que es mostregen omplint un qüestionari de dades de l'estat del litoral. Tot és realitzat per un grup de voluntaris procedents de centres escolars o col•lectius sense ànim de lucre, i es fa a tota Espanya durant el mes d'octubre o novembre.

Quins objectius té el programa?
•    Augmentar l'atenció i protecció públics del territori costaner.
•    Proporcionar opinions sobre problemes i amenaces de la línia de costa, demanant mesures protectores.
•    Crear una extensa base de dades amb informació de l'estat del litoral europeu  amb criteris d'interpretació homogenis entre diferents països.
•    Crear i desenvolupar una xarxa internacional que pot servir per recollir altres dades medioambientals.
•    Col·laborar en l'educació ambiental dins i fora dels centres educatius

COASTWATCH GARRAF

ACOIO, el CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR i el CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX- COSTA DEL GARRAF, impulsen i organitzen anualment la jornada de Coastwatch Garraf. 

L’Associació Catalana d’Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO)

III JORNADA COASTWATCH   Consorci  Centre d'Estudis del Mar

Centre d'Estudis del Mar (CEM)

 

P R O J E C T E    DE    F O T O - I D E N T I F I C A C I Ó

Es tracta d’un projecte que té per objecte estudiar les comunitats de cetacis presents a les costes del Garraf. La nostra intenció és saber quines espècies de cetacis hi viuen, quins són els hàbitats que ocupen i aprofundir una mica més en les seves relacions i identificació.

ASSOCIACIÓ CETÀCEA

 

P R O J E C T E    C A R E T T A    A    L A   V I S T A

 

El projecte “Caretta a la Vista” de la UVic-UCC fa pedagogia sobre la presència de la tortuga babaua a les costes del Mediterrani Occidental

El projecte dóna eines al ciutadà en general per actuar correctament en cas de trobar una tortuga marina nidificant, tortugues petites o un rastre dels animals

La tortuga babaua és una espècie catalogada com a vulnerable que els darrers anys ha augmentat la seva presència a les platges occidentals del Mediterrani

Una web, materials divulgatius, una exposició itinerant i l’organització de xerrades són els principals eixos del projecte

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha posat en marxa el projecte “Caretta a la Vista”,per donar a conèixer la tortuga babaua al ciutadà en general, i donar-li eines per actuar correctament en cas de trobar-se amb una tortuga marina nidificant, amb tortugues petites sortint del niu o amb un rastre de tortuga. El projecte de divulgació científica ha sorgit arran de la presència creixent a les platges catalanes de femelles nidificants d’aquesta espècie, i de la necessitat de gestionar aquestes nidificacions. Els darrers dos estius es van produir casos en què algunes tortugues no van poder completar la posta dels ous perquè els turistes presents a la platja les van manipular, voltejar i en van fer fotografies.

Caretta a la Vista està finançat per la FECYT i la UVic-UCC, i compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’AsociaciónHerpetológica Española. El projecte s’articula a través de diverses tipologies d’activitats: una pàgina web amb informació detallada dels seus objectius i activitats i de les característiques de la tortuga babaua, la creació de materials divulgatius per difondre entre la població i les escoles, l’elaboració d’una exposició itinerant i la organització de xerrades entre perfils de ciutadans susceptibles de trobar-se amb una tortuga marina a platja (personal de quiosquets i operaris de neteja de platges, tècnics de medi ambient dels ajuntaments, etc.).

La tortuga babaua és una espècie amenaçada catalogada a nivell mundial com a vulnerable per la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (IUCN) que al Mediterrani ha nidificat tradicionalment a països orientals com ara Turquia, Xipre o Grècia. No obstant això, els últims anys s’han detectat postes i intents de postes al Mediterrani occidental, especialment a les costes andaluses, valencianes, balears i catalanes però també al sud de França i a Itàlia.

Fins l’any 2011 els esdeveniments de nidificació detectats eren molt esporàdics, però sobretot a partir de l’estiu de 2014 i 2015 s’ha detectat una tendència a l’augment de l’activitat. Durant aquest 2016 ja s’han localitzat dues tortugues marines, una a Catalunya i l’altra a València. L’increment de la presència d’aquesta espèciea platges plenes de turistes fa necessari promoure que la població, tant local com turistes, sàpigacom actuar davant una potencial nidificació, per contribuir d’aquesta manera a la conservació de l’espècie.

 

CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS DEL LITORAL DE CATALUNYA

Projecte que es dur a terme entre 2010 i 2014 per científics del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

L’entitat encarregada de la divulgació del projecte és l’Associació Mediambiental XATRAC juntament amb investigadors del CEAB que durant l'any 2016 organitza jornades de divulgació. El Consorci assistèix a la jornada on se li fa entrega dels llibres i manuals d'aquesta cartografia, eina que utilitzarà per diversos projectes de protecció d'aquests hàtitats. 

La jornada va estar especialment enfocada a la franja litoral de la nostra àrea on es parla de la gran utilitat del manual dels hàbitats litorals per garantir l’accés a la informació ambiental, l’avaluació i el seguiment del patrimoni natural i la seva biodiversitat. 

A més, a nivell tècnic, científic i d’especialista, es pot complementar la informació mitjançant la cartografia digital associada.

En el següent enllaç podeu accedir tant al manual com a la cartografia digital, a l’apartat web de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats-litorals-

E D U C A C I Ó    A M B I E N T A L

ASSOCIACIÓ EDULIS

EDULIS és una associació sense afany de lucre, que  neix  amb  l’objectiu de  fomentar  el coneixement del medi ambient i la natura, fent especial èmfasi en promoure valors actitudinals de respecte envers el mon que ens rodeja.

Formada per un equip multi disciplinar que inclou biòlegs, biòlegs marins, ambientòlegs, pedagogs i fins i tot historiadors, el nostre objectiu principal és fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una educació integral i participativa on els alumnes assoleixin uns coneixements teòrics, a l’hora que desenvolupen uns hàbits de respecte i sostenibilitat amb el medi natural que els envolta.

Enllaços: WEB EDULIS    FACEBOOK EDULIS

ANEL.LIDES SERVEIS AMBIENTALS MARINS

Anèl·lides, serveis ambientals marins neix de la il·lusió per crear un projecte d’educació ambiental on el mar sigui el centre del coneixement i divulgació i la ciutat de Barcelona el seu context.

El públic al que es dirigeixen els serveis és ampli i divers, igual que el perfil de programes dissenyats. Com el mar, el coneixement no té fronteres i ha d’arribar a tothom.

Enllaços: WEB ANEL.LIDES  FACEBOOK ANEL.LIDES