INN-COASTS

Què és la gestió integrada de zones costaneres?


Els espais costaners, degut a la integració entre ambients marins i ambients terrestres, alberguen una gran riquesa ambiental (confluència d’ecosistemes, espais d’elevada productivitat biològica, hàbitat de nombrosa biodiversitat, etc.), però alhora són receptors de múltiples impactes que posen en risc la conservació dels valors esmentats.

Una gestió dels sistemes costaners que tingui en compte els serveis ambientals que ofereixen els seus ecosistemes, serà aquella que aconsegueixi mantenir l’equilibri entre l’explotació humana pel seu benestar i la conservació del medi.

Aquest web pretén un ser una plataforma per la governança del litoral, en concret per les dues zones costaneres on s'ha centrat el projecte INN-COASTS: el Delta de l'Ebre i la Costa del Garraf.

WEB PROJECTE INN-COASTS

Plataforma per a la gestió integrada del litoral del Garraf.

I JORNADA GOVERNANÇA DEL LITORAL

El Consorci dels Colls i Miralpeix i la Mesa Nàutica del Garraf, van organitzar divendres 5 de juny, en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient una interessant jornada sobre la Governança del litoral amb la participació de destacats experts i representants d’entitats, universitats i l’administració, que van permetre evidenciar el gran potencial que té el litoral del Garraf, tant pel que fa al seu patrimoni ambiental, paisatgístic i històric, com a l’expertesa dels seus investigadors i grups de recerca vinculats a les universitats, així com a la possibilitat de generar riquesa i ocupació  amb activitats vinculades al territori.

La jornada, va ser inaugurada per l’alcaldessa de Vilanova Neus Lloveras, i la presidenta del Consorci dels Colls, Elena Redondo, i  va permetre conèixer la problemàtica del litoral, per mitjà  de ponències de representants del món científic i universitari com la UPC, amb els grup de recerca SARTI/OBSEA, el LAB, el Laboratori d’Enginyeria Marítima, del Centre Internacional d’Investigació del Recursos Costaners (CIIRC), de la UAB, del CSIC, o de l’Aula de Geografia Aplicada;  de representants de col.lectius i Associacions, com la Fundació Mar, Acció Natura i Eco-Logica Consult; d’administracions i programes com el Campus de Universitari de la Mediterrània o el mateix Consorci dels Colls, la Confraria de Pescadors i la Direcció General de Pesca o  Ports de la Generalitat; i representants del sector privat i econòmic, l’Estació Nautica, l’ADEGP o SAMMER.

Totes les  intervencions van confluir en el gran potencial del litoral del Garraf, amb una situació geogràfica privilegiada i uns recursos tècnics i humans, entre ells el port, que han de permetre la possibilitat de convertir aquestes experiències en un marc de referència de la gestió integrada i la governança en l’àmbit de la Mediterrània. Les principals conclusions de la trobada, a la que van assistir prop d’un centenar de persones, van reforçar la necessitat d’un gran acord polític i tècnic per a potenciar el paper de líder de la ciutat de Vilanova i de la comarca del Garraf, en el camp de la recerca científica, les noves tecnologies i la governança en tot el relacionat amb el litoral i el mar, la protecció dels espais naturals i els nous models d’activitat econòmica i turística relacionada amb la sostenibilitat i la creació  d’empreses verdes.

 

JORNADA LA GOVERNANÇA I LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL CATALÀ

El Consorci va assistir a la jornada LA GOVERNANÇA I LA GESTIÓ DEL LITORAL A CATALUNYA, organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, la UAB i els CADS. 

En l'acte hi ha hagut diverses ponències molt interessants sobre el marc de la gestió integrada del litoral i els reptes tècnics i jurídics per a la gestió integrada del litoral a Catalunya. 


S'ha presentat el projecte INN-COASTS i la seva web que servirà de plataforma per a la governança del litoral, centrada en les zones costaneres del Garraf del Delta de l'Ebre. S' ha valorat positivament el suport del Consorci a aquest projecte per a la zona del Garraf, on s' ha aconseguit un impuls i participació activa.

El litoral català compta amb més de 800 km de longitud i una elevada densitat demogràfica i urbana. 

El CADS, el grup de recerca SGR Interfase del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) van organitzar la jornada “La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya”, que va tenir lloc el 4 de desembre de 2015 a la seu de l'IEC.

Durant la jornada es van analitzar, per una banda, els aspectes claus de les recents iniciatives polítiques i normatives a escala europea, estatal i catalana que afecten el nostre litoral. Per l’altra, es va reflexionar des d’un punt de vista estratègic sobre l’articulació de la gestió integrada del litoral a Catalunya, abordant les possibilitats normatives però també el seu sistema de governança.