Accessibilitat

En la creació d’aquest portal s’ha tingut en compte especialment el col·lectiu de discapacitats que hi accedeix, i s’ha parat especial atenció a l’accessibilitat del lloc web. Per aconseguir-ho s’han seguit les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C encaminades a l’eliminació de les barreres que dificulten l’accés a la informació i a la comunicació, que es concreten a les Pautes d’Accessibilitat al Contingut del Web WCAG 1.0 .

A continuació es detallen les facilitats amb que compta el portal per tal que els seus continguts siguin accessibles als visitants:

 

Mida del text

La mida del text està definida en termes relatius, de manera que el visitant pot augmentar-la o reduir-la al seu navegador.

 

Disseny elàstic

S’ha modificat la maquetació del web per tal que l’usuari pugui adaptar a la mida desitjada no només el text, sinó tot el web. Si es desitja augmentar o reduir la mida de la presentació, es pot aconseguir:

 • Utilitzant un ratolí amb rodeta: prement la tecla ctrl i movent la rodeta del ratolí endavant i endarrere.
 • Mitjançant el teclat:
  • tecla ctrl tecla ' ' per augmentar
  • tecla ctrl tecla '-' per reduir
 • Mitjançant el menú del navegador: 'veure' > 'mida del text'.

 

Enllaços

La majoria dels enllaços el text dels quals no es descriu completament la destinació tenen atributs title amb un aclariment.

Quan sigui possible, els enllaços s’escriuen de manera que tinguin sentit fora de context. Alguns navegadors (com JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extreure la llista d’enllaços de la pàgina actual i permetre l’usuari navegar des d’aquesta llista. Tenint això en compte, els enllaços no estan duplicats, i si ho estan això es deu a què accedeixen al mateix contingut.

No hi ha pseudo-enllaços javascript: tots els enllaços poden seguir-se a qualsevol navegador, fins i tot si el javascript està desactivat.

 

Amb quins navegadors funciona aquest sistema?

El correcte funcionament del web del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf s’ha validat per als principals navegadors Web:

 • Internet Explorer: a partir de la versió 6
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari

 

Avís

Si trobeu alguna dificultat a l’hora d’accedir o de visualitzar la nostra informació o si considereu que es podria millorar l’accessibilitat d’algun aspecte, comuniqueu-ho mitjançant la nostra pàgina de contacte.