15/6/2015

Satisfacció per la jornada de 'Neteja del nostre entorn'

Una seixentena de voluntaris van participar en l'activitat de neteja a la zona de l'Ortoll-Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú.

Què és un «European Clean Up Day»? Un «European Clean Up Day (ECUD)» o una «operació de neteja» és una acció per sensibilitzar el públic en temes de protecció del medi ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la netedat. 


Principi de l’acció: es tracta d’organitzar una operació de neteja d’un espai natural o d’una localitat que hagin estat contaminats amb abocaments il·legals o per residus que han dut les marees o els rius, per exemple; es mobilitzen actors procedents de sectors diversos (voluntaris, associacions, serveis tècnics de les administracions locals, empreses...), se’ls informa dels avantatges de la prevenció de residus i se sensibilitza el públic en general sobre aquest tema.


El Consorci dels Colls i Miralpeix, en aquesta ocasió conjuntament amb la Plataforma de Defensa de l'Ortoll St. Gergasi i l'Associació de veïns del Molí de Vent,  va organitzar el passat 31 de maig la jornada de neteja del litoral del Garraf, en el marc de la jornada europea 'Let's Clean Up Europe', sota el lema de 'Neteja el nostre entorn'


Durant la jornada es va recollir uns 150kg. de deixalles, del tipus de residus destaquem runes, molts envasos de plàstic, llaunes, 1 pneumàtic, 2 sillons, etc.


El Consorci agraeix la dedicació i esforç a la Plataforma de defensa de l'Ortoll-St.Gervasi i a tots els volutaris que van participar per difondre el missatge que:  el millor residu és el que no es produeix.