13/5/2015

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A UNA LLEI DEL LITORAL

El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral català que articularà un model de gestió integrada de l'espai costaner, en consonància amb les recomanacions de la Unió Europea.

Abans d’iniciar la redacció d’aquesta Llei es considera important donar a conèixer els treballs previs d’aquesta iniciativa  i crear un espai on es pugin debatre les visions dels agents i actors socials que conflueixen al litoral català per tal de recollir les propostes i les aportacions que en sorgeixin. 


ANTECEDENTS


El Consorci està participant dins la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.