19/12/2016

IMPULS DEL PLA DE GESTIO PER A LA DESEMBOCADURA DEL FOIX

Creació d'un grup de treball, per tal d'elaborar i redactar una proposta de Pla de Gestió per aquest espai natural protegit.

La desembocadura del riu Foix està inclosa dins l’Espai Natural del Foix i forma part de la Xarxa Natura 2000. És un indret declarat lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). També s’inclou a l’Inventari de les Zones Humides de Catalunya elaborat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i presenta varis hàbitats d’interès comunitari relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. A més a més, aquest espai se li reconeix una notable funció com a refugi i zona de pas per als ocells en migració.


La desembocadura del Foix està separada del mar per una barrera de sorra acumulada pels corrents marítims i els dipòsits pluvials, formant llacunes d’aigua dolça al seu interior. L’anomenat Espai Natural del Delta del Foix, manté el braç de sortida a la mar que es va formar arran de les riuades de 1994, a la que s’ha afegit un segon braç deixant una illa al mig, connectada amb la zona d’esbarjo a través d’unes passarel·les de fusta. Una altra passera de fusta sobre un dels braços del riu, serveix de punt d’observatori del desenvolupament natural de la desembocadura del Foix.


La desembocadura del Foix permet observar el comportament de les aus autòctones d’aquesta zona o gaudir de les àrees de pícnic que hi ha. L’espai també està adreçat a les escoles, que poden visitar i estudiar l’ecosistema d’un riu mediterrani com és el del Foix.


L’ajuntament de Cubelles per tal de conservar els valors naturals propis i donar compliment als estatus de Xarxa Natura 2000 així com assegurar la seva continuïtat dins de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, impulsa tres actuacions periòdiques: retirada d’espècies invasores, seguiment anual de la biodiversitat i instal·lació d’elements paisatgístics i de protecció.


Actualment, aquest espai disposa d’una acurada senyalització, no només respecte de l’ordenació de l’ús, sinó també sobre la divulgació dels valors naturals d’aquest.


En aquest contexte l’ajuntament de Cubelles conjuntament amb el Consorci, està iniciant l’impuls i realització d’un pla de gestió de l’espai que permeti ordenar els usos amb els instruments i recursos que siguin necessaris. S’ha creat un grup de treball de tècnics i experts, el qual durant el proper any desenvoluparà i redactarà la proposta del Pla de Gestió.