04/6/2018

DECĀLEG CIUTADĀ CONTRA LES DEIXALLES MARINES

El Consorci s'adhereix al decāleg ciutadā contra les deixalles marines per tal de fer difusiķ de bones conductes per contribuir a millorar l'estat del mar.

El decàleg ciutadà contra les escombraries marines pretén conscienciar la ciutadania sobre la problemàtica de les escombraries marines i ofereix una sèrie d'accions a manera de recomanacions que els ciutadans poden emprendre per reduir la quantitat de residus que arriben als nostres mars, i així poder aconseguir entre tots uns mars lliures de residus. L'adhesió al decàleg ciutadà contra les escombraries marines implica l'adopció voluntària d'una sèrie de conductes per contribuir a aconseguir el bon estat ambiental dels nostres mars. El decàleg ha estat elaborat pel Grup de treball d'escombraries marines de CONAMA 2016.


PER DESCARREGAR EL DECÀLEG EN PDF EN AQUEST ENLLAÇ


QUÈ SÓN LES ESCOMBRARIES MARINES?


Les escombraries marines suposen una seriosa amenaça per a la vida marina, tant per la seva elevada quantitat en el medi marí com per la seva composició (majoritàriament plàstics amb uns elevats temps de permanència en el medi, en ocasions superiors a 200 anys, que es fragmenten en petites partícules o microplásticos), i poden afectar negativament els individus, poblacions i ecosistemes marins.


Les escombraries marines i, en particular l'acumulació de residus plàstics, han estat identificades com un problema global juntament amb altres temes actuals clau com el canvi climàtic, l'acidificació oceànica i la pèrdua de biodiversitat (CBD and STAP-GEF, 2012).


Impactes en ecosistemes marins. Els impactes més importants produïts per la contaminació per escombraries marines són l'embolic de fauna marina a escombraries, la ingestió d'escombraries marines per part d'organismes vius de totes les mides, els efectes derivats del seu potencial com a vector d'introducció d'espècies al·lòctones, la alteració de l'estructura de les comunitats bentòniques i la degradació dels fons marins. Aquests impactes varien en funció del tipus i mida dels elements que componen les escombraries marines i dels organismes marins amb els quals interaccionen.


Així mateix, s'han constatat efectes en les capacitats d'alimentació, respiració, creixement i reproducció en una gran varietat d'organismes a causa dels microplásticos. També és important indicar que els efectes nocius en els organismes no són només produïts per la incorporació de microplásticos sinó també per l'efecte dels additius que aquests contenen.


Impactes sobre la salut humana. A més d'aquests impactes físics, hi ha una creixent preocupació per l'impacte sobre la salut humana com a conseqüència de les substàncies tòxiques alliberades pels residus plàstics o la influència que tenen els microplásticos en potenciar el transport i la biodisponibilitat de substàncies tòxiques, bioacumulatives i persistents que podrien entrar en la cadena alimentària. Els organismes marins com el zooplàncton poden ingerir diminutes partícules de plàstic (que poden concentrar restes d'hidrocarburs i transportar pesticides com el DDT) i acumular-les en els seus cossos. Aquests contaminants passen a altres organismes que s'alimenten de zooplàncton i així successivament. Així, tant les peces de plàstic com els tòxics s'acumulen en el cos dels depredadors i augmenta la seva quantitat a mesura que s'avança en la xarxa tròfica marina, el que es coneix com bioacumulació i biomagnificació, respectivament. Els danys no només se circumscriuen a la vida de la mar, sinó que poden arribar a l'ésser humà, quan consumeix productes marins.


Impactes socioeconòmics. Les escombraries marines tenen també un impacte socioeconòmic negatiu, i provocar pèrdues econòmiques a indústries com la pesca comercial i el tràfic marítim (obstrucció d'hèlixs), així com a les activitats recreatives i al turisme.


Les escombraries marines poden provocar la degradació dels caladors de pesca i produir pesca fantasma quan aparells de pesca com xarxes, trampes i nanses que els pescadors han abandonat, perdut o rebutjat continuen atrapant i matant un gran nombre d'organismes marins.


També posen en perill la salut i la seguretat humanes tant per les ferides causades per les escombraries als banyistes com pels accidents a les embarcacions deguts a les escombraries marines.


Les escombraries marines a més de produir contaminació estètica a les costes que pot afectar el turisme ia les activitats recreatives, impacten a les economies locals, no només per la pèrdua d'ingressos procedents del turisme sinó perquè la neteja de les escombraries de les platges i la seva gestió pot arribar a ser molt costosa.
ENS UNIM A LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA PER A LA PROTECCIÓ DE LA COSTA I EL MEDI MARÍ (PROTECMA)Per adherir-se al decàleg en aquest enllaç