Dades

Àrees i indicadors en què s'estructura l'Observatori

OBJECTIUS ESPECIFICS

 Seguiment dels efectes i riscos previsibles del canvi climàtic sobre el litoral (prevenir i adaptar-se a: augment del nivell del mar; risc d’inundabilitat; risc d’incendis).

Seguiment dels recursos pesquers.

Seguiment dels alguers.

Control de la qualitat de l'aigua i de la contaminació de les aigües marines.

Seguiment de la biodiversitat

Seguiment de les aus

 Els ítems a mesurar son:

 1-      L’estat fisicoquímic de l’aigua (temperatura, pressió, conductivitat)

2-      Els nivells de CO2 del mar.

3-       L’estat de les praderies de fanerògames.  Xarxa de fanerògames marines

4-      La situació de les principals espècies marines amb valor comercial. Memòria 2010-1. Memòria 2010-2.

5-      La fauna avícola marina i litoral.

6-     Parc d'Esculls artificials del Garraf

7.-    Estació SILMAR del Garraf

8.-    Cartografia marina. Red Natura 2000    MEMÒRIES: 1a ENTREGA   2a. ENTREGA

9.-    Projecte Rorqual

10.-  Projecte Foto-identificació: Balenes i dofins al litoral català

S'estan identificant els indicadors a utilitzar en cadascuna d'aquestes àrees i el seu mètode de càlcul.