Documents

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF elabora i participa en diversos documents, dins les seves línies d'actuació. Els documents de treball, comunicatius, de gestió o d'investigació, conformen el fons documental del Consorci, i una de les eines per a difondre els valors socioambientals del litoral i col.laborar en la seva protecció.

El Pla d'Actuacions de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Garraf, aprovat pel Consorci es l'instrument bàsic del que es desprenen altres accions i documents, que desenvolupen les línies estratégiques marcades. (Resum).

A continuació es poden consultar els documents ja finalitzats i aprovats pel Consorci, documents de referencia europeus , així com en l'espai Pla d'Actuacions  les diferents parts de què consta l'esmentat el Pla.

Protocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Meditarrani.