CARTELLS INFORMATIUS

Col.locació de cartells informatius als espais naturals de la Costa del Garraf.
Mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, el Consorci ha dissenyat i col•locat 4 cartells informatius a l’espai dels Colls, i actualment ha fet el disseny de 5 cartells informatius més per a l’espai de la desembocadura del Foix, que es col•locaran l’any vinent.