└mbit

L'àmbit territorial del CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF és format per una part terrestre i una part marina.

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF és un Organisme de gestió integrada, que ha de complir allò que estableix el Protocol de Gestió Integrada de Zones Costaneres del Mediterrani, aprovat per tots els estats membres de la Unió Europea el 21 de gener de 2008, amb caràcter de Llei Orgànica. De l'estudi d'aquest protocol es desprèn que l'àmbit dels organismes de gestió integrada ve definit pels límits municipals i pel límit de les aigües territorials corresponents.

Àmbit terrestre

De l'estudi del Protocol de Gestió Integrada de Zones Costaneres del Mediterrani es desprèn que l'àmbit terrestre del Consorci està constituït pels límits municipals dels municipis integrats en el Consorci, és a dir, per tot el terme municipal dels municipis de Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles.

Àmbit marí

L'àmbit marí està constituït per les aigües territorials dels municipis que formen l'àmbit terrestre, tal com estableix el Protocol de Gestió Integrada de Zones Costaneres del Mediterrani.

Els Colls i Miralpeix

L'àrea central que dóna nom al Consorci, coneguda com 'Els Colls' i 'Miralpeix', forma part de la Xarxa Natura 2000, que és un sistema europeu d’àrees protegides que deriva de la Directiva d’hàbitats i la d’ocells.

Aquesta àrea ha quedat inclosa dins l’espai catalogat com a 'Serres del Litoral Central', de més de 25.000 ha terrestres, que està constituït pel Massís del Garraf, les Serres d’Ordal, Olèrdola, el Foix, la seva desembocadura, la riera de Ribes i els Colls i Miralpeix.

A més, tot l’àmbit marí del Consorci -tant el situat davant dels Colls i Miralpeix com tota la resta- ha quedat inclòs en l’espai catalogat com a 'Costes del Garraf', format per més de 25.000 ha d’espai marí i que va des de la costa de Cunit fins a la de Castelldefels.

Aquests dos espais, 'Serres del Litoral Central' i 'Costes del Garraf', són també ZEPAS (Zones d’Especial Protecció de les Aus) i, per tant, estan inclosos dins la figura de protecció del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), en base a l’article 10 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol.

El Pla d'Actuacions del Garraf conté altres plànols de l'àmbit del Consorci que permeten conèixer els seus principals elements d'interès.