Identitat corporativa

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF disposa d'una identitat corporativa pròpia.

Es demana a tots els organismes, entitats o particulars que hagin de fer referència al Consorci, que segueixin les directrius que marquen els documents d'identitat corporativa.

Logo en color

jpg / 126 Kb

Logo B/N

jpg / 92 Kb